Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Skolas ielā 1, Grobiņā

Atjaunošana

Adrese: Skolas iela 1, Grobiņa

Pasūtītājs: Grobiņas novada dome

Projekta autors: SIA “A-Projekts” – Agita Lieģe

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “Būvfirma Vītols”

Būvuzraugs: SIA “PCG” – Jānis Burģis

Projektētāji – konstruktori: SIA “A-Projekts” – Agita Lieģe

Galvenie darbuzņēmēji: SIA “Būvfirma Vītols” – Juris Vītols