E. Vīgnera Mūzikas skola Kuldīgā

PĀRBŪVE

Adrese: Smilšu iela 6, Kuldīga

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība – Elīna Zīle

Projekta autors: SIA „Nams 3” – Ēriks Cērpiņš

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „RERE MEISTARI” – Ervīns, Koncevičs, Valdis Grinpukals, Andris Sausiņš, Egīls Ošiņš

Būvuzraugs: SIA „Būves un būvsistēmas” – Aldis Bitinieks

Projektētājs – konstruktors: Ēriks Cērpiņš

Galvenie apakšuzņēmēji: SIA „Būvfirma Inbuv” – Toms Trubins; SIA „Kago” – Gunārs Kaukulis; SIA „Design Eco” – Natālija Trifanova; SIA „Mendali” – Lotārs Saule