Dvietes sociālo pakalpojumu centrs

PĀRBŪVE

Adrese: „Dvietes skola”, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads

Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība

Projekta autors: SIA „Jēkabpils PMK” –  Ineta Buka

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Jēkabpils PMK” – Māris Dimants

Būvuzraugs: Ivans Koreņiks

Projektētāji – konstruktori: Ineta Buka, Edgars Mucenieks, Mārtiņš Nikāzis, Līva Dimante, Gints Sala

Galvenie darbuzņēmēji: SIA „Demvar”- Vladimirs Demčenko;  SIA „Hektors” -Broņislavs Ivanovskis; SIA „Liftremonts” – Fjodors Ivanovs; SIA „Likra” – Aldis  Līcītis