Dunduru ielas pārbūve posmā no Stiklu līdz Nometņu ielai un divu pievedceļu pārbūve Daugavpilī

INŽENIERBŪVE

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome

Projekta autors: SIA “SKA projekts” – Tatjana Borovkova

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “Binders” – Romāns Rusakovs

Būvuzraugs: SIA “Rem Pro” – Pēteris Užulis

Projektētāji konstruktori: SIA “SKA projekts”; SIA “Ekolat” – Tatjana Loginova, Aleksandrs Drizļionoks

Galvenie darbuzņēmēji: SIA “LAGRON” – Vasilijs Bikovs; SIA “DEREX” – Edgars Krūmiņš