Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ķieģeļu ielā 8 un Mālu ielā 1, Valmierā

Dzīvojamā jaunbūve

Adrese: Ķieģeļu iela 8 un Mālu iela 1, Valmiera

Pasūtītājs: SIA “Valmieras namsaimnieks”

Projekta autors: SIA “Tectum” – Alvis Zlaugotnis

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “Monum”

Būvuzraugs: Valdis Valainis

Projektētāji – konstruktori: SIA “Veldrums un Partneri”

Galvenie darbuzņēmēji: SIA “TMB Element”; SIA “Plastik”; SIA “Umustone”