Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Rīgā

DZĪVOJAMĀ JAUNBŪVE

Adrese: Ūnijas iela 67, Rīga

Pasūtītājs: SIA “AFC”

Projekta autors: SIA “Pils M”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “Betlex”

Būvuzraugs: Anatolijs Petrukevičs

Projektētāji konstruktori: SIA “Pils M” – Ēriks Martinovs, Jānis Empelis, Toms Cepurītis, Viktors Jakimovs, Andrejs Jakovļevs; SIA “Projektēšanas birojs MG” – Guntars Rozenbergs; SIA “LVMpro” – Andrejs Garders, Jeļena Zenkina, Ludmila Zamaļdinova; SIA “Triveko” – Valērijs Kasperuks, Beinus Beilins; SIA “Latpro LTD” – Jānis Zvilna, Normunds Mukstiņš; SIA “ADMS Consulting” – Artis Dreimanis; SIA “Energoaudits” – Ainars Niedols

Galvenais darbuzņēmējs: SIA „Betlex” – Vasīlijs Kovaļs