Dabas taku labiekārtojums teritorijā Bernātu parks, Nīcas pagastā, Nīcas novadā