Centra un Zaļās ielas pārbūve Ropažos, Ropažu novadā