Centra poldera aizsargdambja (D-1) labiekārtošana posmā no Stacijas ielas līdz Jūras ielai Carnikavā