Jānis Ivanovskis-Pigits

VAS Valsts nekustamie īpašumi Nekustamā īpašuma attīstības pārvaldes projektu direktors.
Pēdējo astoņu gadu darba pieredze saistīta ar lielu infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu, būvprojektu, būvdarbu vadību un uzraudzību, projektu ciklu plānošanu un komandas veidošanu, infrastruktūras attīstības scenāriju izstrādi.
No 2013. līdz 2021.gadam vadītās projektu vadības komandas sekmīgi īstenojušas vairāk nekā 60 nekustamo īpašumu attīstības projektus, kas pārsniedz 200 miljonu eiro. Iniciējis un nodrošinājis būves informācijas modelēšanas un vadības sistēmas ieviešanu uzņēmuma attīstības projekta vadībā, lai paaugstinātu būvprojekta un būvniecības kvalitāti un paātrinātu realizāciju.

 

 

 

Tēma. Būvnieku kompetences celšana un drošības jautājumi būvlaukumā

Droša darba vide ir neatņemama sastāvdaļa būvlaukumos, ņemot vērā, ka darbs ir saistīts ar paaugstinātiem riskiem. Šobrīd galvenais fokuss ir uz būvnieku kompetences celšanu un darba drošības līmeņa uzlabošanu būvlaukumā, kā ietvaros ir mainīts būvlaukumu iekārtošanas princips, pirms darbu uzsākšanas veicot nepieciešamās drošības instruktāžas un pārbaudes, kā arī izvirzītas jaunas prasības būvdarbu līgumos.