Būvmateriālu tirdzniecības centrs Cēsīs

PUBLISKĀ JAUNBŪVE

Adrese: Lapsu iela 31, Cēsis

Pasūtītājs: Guntars Švolmanis

Projekta autors: SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Valdis”

Būvuzraugs: SIA „Būvprojekts”