Būve ārzemēs – Latvijas Būvkomersantu reģistrā reģistrētu uzņēmumu projektētas vai būvētās būves ārzemēs.