Biomasas katlu mājas izbūve Kandavā

INŽENIERBŪVE

Adrese: Sabiles iela 22, Kandava

Pasūtītājs: SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”

Projekta autors: AS “Komforts”

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Strasa Konsultanti”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “Monum”

Būvuzraugs: Arnis Heinrihsons

Galvenie darbuzņēmēji: SIA “Komforts”, SIA “Elektro Vilks”, SIA “AZ-Inter”, SIA “Kandavas ceļi”