Zīmējumu konkurss

„MANA NOVADA DĀRGAKMENS – JAUNĀ BŪVE”

NOLIKUMS

 

Skate „Gada labākā būve Latvijā 2018” ir valsts mēroga notikums, kas notiek jau divdesmitpirmo gadu. Skates organizatori, Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība un 18 būvnieku profesionālās organizācijas, aicina skolēnus 2019.gadā piedalīties zīmējumu konkursā „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”, jo būvniekiem ir svarīgas bērnu un jauniešu domas un viedoklis par viņu veikumu. Zīmējumā ir jāattēlo Latvijas būvnieku būvētā būve novadā, Latvijā vai ārzemēs. Būvi izvēlas pats zīmējuma autors. Tā var būt gājēju celiņš, tiltiņš, ceļš, nosiltināta un nokrāsota skolas ēka, jauna dzīvojamā vai ražošanas ēka. Nozīmīgi, ka tā kalpo iedzīvotājiem un padara apkārtni skaistāku. Bērnu zīmējumu konkurss skates „Gada labākā būve Latvijā” ietvaros notiek jau ceturto reizi.

 

Konkursa mērķis:

Veicināt skolēnus pamanīt skaisto un noderīgo savā apkārtnē un Latvijas būvnieku darbu, rosinot  bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas jūtas pret apkārtējo dzīves telpu, stiprinot piederības sajūtu savai dzimtajai vietai un patriotismu.

 

Konkursa organizatori

Skates organizatori ir Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība un 18 būvnieku profesionālās organizācijas  sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Būvniecības valsts kontroles biroju, VAS „Valsts nekustami īpašumi”, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD, Biznesa augstskolas “Turība” Komunikācijas fakultāti, nozares žurnālu „Būvinženieris”

Konkursa dalībnieki

Bērni un jaunieši vecumā līdz 16 gadiem no Latvijas un ārzemēm.

 

Konkursa noteikumi

Zīmējumu konkursā piedalās bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam no Latvijas un ārzemēm un iesniedz  pašu izstrādātu darbu – zīmējumu par tēmu „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”. Zīmējumam jābūt krāsainam vai melnbaltam, A4 vai A3 izmērā. Tas var būt veidots jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru.

Zīmējuma otrā pusē ir jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, skola, klase, zīmēšanas vai cita skolotāja, kura iedvesmojis konkursam, vārds un sava vai skolotāja kontaktinformācija.

 

Zīmējuma konkursa „Mana novada dārgakmens – jaunā būve” dalībnieku iedvesmai var kalpot skates „Gada labākā būve Latvijā 2018” organizatoru redzējums uz nominācijām, pielīdzinot būves dārgakmeņiem.

Dzīvojamā jaunbūve. Akmens – gaišā jašma. Pasargā no stresa, nomierina un pozitīvi uzlādē.

Sabiedriskā jaunbūve. Akmens – sarkanais rubīns. Dod enerģiju un ir optimisma avots.

Pārbūve. Akmens – dzeltenais cirkons. Ļauj atgūt spēku un pārtapt, piešķir izlēmību.

Atjaunošana. Akmens – violetais ametists. Sargā pret pārmērībām, sniedz harmoniju un komfortu.

Restaurācija. Akmens – brūnsarkanais granāts. Saudzē skaisto un unikālo.

Inženierbūve. Akmens – zilais safīrs. Palīdz sadarboties un piešķir domu skaidrību.

Ainava. Akmens – zaļais smaragds. Veicina auglību, mieru un harmoniju.

Būve ārzemēs. Akmens – dimants. Dod varu, slavu un laimi.

Koka būve. Simbols – dzintars. Uzlabo veselību.

Inovācijas būvniecībā. Simbols – tirkīzs. Atver mūsu garu.

 

Vērtēšana:

Zīmējumus līdz 2019. gada 11. februārim, ieskaitot, var nosūtīt pa pastu (Latvijas Būvnieku asociācija, Skolas iela 21, Rīga, LV-1010) vai iesniegt personīgi, iepriekš vienojoties pa e-pastu vai tālruni. Darbi no ārzemēm tiek pieņemti arī ieskenēti vai fotografēti. Sazinoties ar Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijā ir iespēja zīmējumus nodot skates žūrijas komisijai, kad tā ieradīsies vērtēt objektu novadā.

Sazinoties pa e-pastu vai tālruni var tikt izmantoti citi iesniegšanas veidi.

 

Vērtēšanas kritēriji:

  • atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem,
  • mākslinieciskais izpildījums,
  • oriģinalitāte,
  • izpildījuma kvalitāte.

 

Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu pasludināšana

Zīmējumus izvērtē ēku būvnieki un Latvijas Mākslas akadēmijas studenti. Sabiedrība balso par zīmējumiem (bez autoru vārdiem, uzvārdiem) vietnē Facebook.com/gadabuve. Konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks paziņoti 2019. gada 28. martā, Rīgā, skates „Gada labākā būve Latvijā 2018” apbalvošanas ceremonijā.

 

Apbalvošana

Godalgotas vietas un balvas tiks piešķirtas labākajiem darbiem katrā vecuma grupā (pirmskolas, 1.–3. klašu grupā, 4.-6.klašu grupā, 7.-9.klašu grupā). Uzvarētāji saņems balvas un diplomus.

Zīmējumi var tikt izstādīti skates „Gada labākā būve Latvijā 2018” noslēgumā 2019. gada 28.martā, Rīgā. Zīmējumu konkurss tiks atspoguļots masu medijos. Trīs konkursa uzvarētāji un viņu skolotāji, saņems balvas un tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju, apmaksājot ceļa izdevumus. Labākie darbi ar autoru un skolotāju vārdiem, tiks publicēti prestižā gadagrāmatā „Gada labākā būve Latvijā 2018”, kuru konkursa uzvarētāji saņems dāvanā.

Zīmējumi, kuros attēlotas būves no skates „Gada labākā būve Latvijā 2018” pieteiktajām būvēm, tiks dāvināti būvju īpašniekiem, pasūtītājiem, būvniekiem vai būvju lietotājiem. Zīmējumi, kuros attēlotas būves, kas nav bijušas pieteiktas skatē, var tikt atdotas iesniedzējiem līdz 2019. gada 31. maijam pēc pieprasījuma.

 

Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki un pedagogi piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tai skaitā fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki un pedagogi piekrīt, ka godalgotas vietas iegūšanas gadījumā, konkursa darbs tiek publicēts kopā ar tā autora vārdu, uzvārdu, skolas nosaukumu un klasi jebkuros plašsaziņas līdzekļos.

 

Kontaktinformācija: gadabuve@gmail.com, 26484891 Baiba Mierkalne.

www.gadabuve.lv

www.facebook.com/gadabuve