Zīmējumu konkurss „MANA NOVADA DĀRGAKMENS – JAUNĀ BŪVE” sadarbībā ar S.B.C.

 

 

NOLIKUMS

Zīmējumu konkurss Mana novada dārgakmens – jaunā būve ir daļa no skates Gada labākā būve Latvijā 2020 sadarbībā ar Tikkurila. Skate Gada labākā būve Latvijā 2020 ir valsts mēroga notikums, kas risinās jau 23.gadu, lai novērtētu būvnieku veikumu un dalītos pieredzē. Skates organizatori ir Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība, 14 būvnieku profesionālās organizācijas sadarbībā ar nozares publiskās pārvaldes institūcijām, Būvniecības valsts kontroles biroju, VAS Valsts nekustami īpašumi, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD un nozares žurnālu Būvinženieris.

Aicinām skolēnus piedalīties zīmējumu konkursā Mana novada dārgakmens – jaunā būve, jo būvniekiem ir svarīgas bērnu un jauniešu domas par viņu veikumu.

Zīmējumā ir jāattēlo Latvijas būvnieku celta būve novadā vai Latvijā. Būvi izvēlas pats zīmējuma autors. Tā var būt gājēju celiņš, tiltiņš, ceļš, nosiltināta un nokrāsota skolas ēka, jauna dzīvojamā vai ražošanas ēka. Svarīgi, ka tā kalpo iedzīvotājiem un padara apkārtni skaistāku. Bērnu zīmējumu konkurss skates Gada labākā būve Latvijā gaitā  notiek jau sesto reizi.

 

Konkursa mērķis

Mudināt skolēnus pamanīt skaisto un noderīgo savā apkārtnē un Latvijas būvnieku darbu, rosinot bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt jūtas pret apkārtējo dzīves telpu, stiprinot piederības sajūtu dzimtajai vietai un patriotismu.

 

Konkursa organizatori

Konkursu organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar SIA S.B.C.

Zīmējumu konkursa galvenais atbalstītājs ir SIA S.B.C.

 

Konkursa dalībnieki

Bērni un jaunieši vecumā līdz 16 gadiem no Latvijas un ārzemēm.

 

Konkursa noteikumi

Zīmējumu konkursā piedalās bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam no Latvijas un ārzemēm. Katrs iesniedz paša izstrādātu darbu – zīmējumu par tēmu Mana novada dārgakmens – jaunā būve. Zīmējumam jābūt krāsainam vai melnbaltam uz A4 vai A3 formāta lapas. Tas var būt veidots jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru.

Zīmējuma otrā pusē ir jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, skola, klase, skolotāja vārds, kurš iedvesmojis konkursam, kā arī sava, skolotāja vai vecāku kontaktinformācija.

Skolotājam, kurš organizē skolēnu piedalīšanos zīmējumu konkursā, ir elektroniski jāatsūta organizētājiem apliecinājums, ka no bērnu vecākiem ir saņemtas atļaujas piedalīties konkursā un publiskot dalībnieku personas datus un iesniegtos darbus. Individuāla pieteikuma gadījumā apliecinājumu atsūta dalībnieka vecāki.

Zīmējuma konkursa Mana novada dārgakmens – jaunā būve dalībnieku iedvesmai var kalpot skates Gada labākā būve Latvijā 2020 nominācijas, kas pielīdzina būves dārgakmeņiem.

Dzīvojamā jaunbūve. Simbols – gaišā jašma. Pasargā no stresa, nomierina un pozitīvi uzlādē.

Publiskā jaunbūve. Simbols – sarkanais rubīns. Dod enerģiju un ir optimisma avots.

Pārbūve. Simbols – dzeltenais cirkons. Ļauj atgūt spēku un pārtapt, piešķir izlēmību.

Restaurācija. Simbols – brūnsarkanais granāts. Saudzē skaisto un unikālo.

Inženierbūve. Simbols – zilais safīrs. Palīdz sadarboties un piešķir domu skaidrību.

Ainava. Simbols – zaļais smaragds. Veicina auglību, mieru un harmoniju.

Koka būve. Simbols – dzintars. Uzlabo veselību.

BIM objekts. Simbols – tirkīzs. Atver mūsu garu.

 

Vērtēšana

Zīmējumus līdz 2021.gada 26.februārim, ieskaitot, jāiesūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi.

Adrese sūtīšanai pa pastu: Latvijas Būvnieku asociācija, Skolas iela 21, Rīga, LV-1010.

Nodošanu personiski aicinām saskaņot pa e-pastu gadabuve@gmail.com vai tālruni 26484891. Darbi no ārzemēm tiek pieņemti arī ieskenēti vai fotografēti. Sazinoties ar Latvijas Būvnieku asociāciju, zīmējumus var nodot skates žūrijai, kad tā ierodas vērtēt būvi jūsu novadā. Var izmantot citus zīmējumu iesniegšanas ceļus.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem, mākslinieciskais izpildījums, oriģinalitāte, izpildījuma kvalitāte.

 

Konkursa darbu vērtēšana un rezultātu pasludināšana

Zīmējumus vērtē ēku būvnieki un Latvijas Mākslas akadēmijas studenti. Sabiedrība balso par zīmējumiem bez autoru vārdiem, uzvārdiem vietnē Facebook.com/gadabuve. Zīmējumi, kas saņemti pēc norādītā termiņa, netiek vērtēti.

Konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks paziņoti skates Gada labākā būve Latvijā 2020 apbalvošanas ceremonijā 2021.gada martā vai aprīlī. Precīzs laiks un vieta tiks paziņoti atsevišķi. Informāciju publiskos mājaslapā gadabuve.lv un skates sociālo mediju kontos.

 

Apbalvošana

Godalgotas vietas un balvas tiks piešķirtas labākajiem darbiem katrā vecuma grupā – pirmsskolas un 1.–3.klases, 4.–6.klases, 7.–9.klases. Uzvarētāji saņems balvas un diplomus.

Zīmējumi var tikt izstādīti skates Gada labākā būve Latvijā 2020 noslēguma ceremonijā. Zīmējumu konkurss tiks atspoguļots medijos. Konkursa uzvarētāji saņems balvas, kopā ar skolotājiem vai vecākiem tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju, ja pulcēšanās noteikumi to atļaus. Labākie darbi ar autoru un skolotāju vārdiem tiks publicēti skates gadagrāmatā Gada labākā būve Latvijā 2020, kuru konkursa uzvarētāji saņems balvā.

 

Publicitāte

Zīmējumi, kuros attēlotas skatei Gada labākā būve Latvijā 2020 pieteiktās būves, var tikt dāvināti būvju īpašniekiem, pasūtītājiem, būvniekiem vai būvju lietotājiem. Zīmējumi, kuros attēlotas būves, kas nav bijušas pieteiktas skatē, var tikt atdoti iesniedzējiem līdz 2021.gada 31.maijam pēc pieprasījuma.

Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki un pedagogi piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tajā skaitā fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā un ārpus valsts robežām. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki un pedagogi piekrīt, ka godalgotas vietas iegūšanas gadījumā konkursa darbs tiek publicēts kopā ar tā autora vārdu, uzvārdu, skolas nosaukumu un klasi plašsaziņas līdzekļos.

Kontaktinformācija: Baiba Mierkalne, e-pasts gadabuve@gmail.com, tālrunis 26484891.

www.gadabuve.lv