Zīmējumu konkurss „MANA NOVADA DĀRGAKMENS – JAUNĀ BŪVE” sadarbībā ar S.B.C.

 

NOLIKUMS

Zīmējumu konkurss „Mana novada dārgakmens – jaunā būve” ir skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” sastāvdaļa. Skate „Gada labākā būve Latvijā 2019” ir valsts mēroga notikums, kas notiek jau 22 gadu, lai novērtētu būvnieku veikumu un dalītos pieredzē. Skates organizatori ir Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība, 15 būvnieku profesionālās organizācijas un SIA “S.B.C.”.

Aicinām skolēnus piedalīties zīmējumu konkursā „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”, jo  būvniekiem ir svarīgas bērnu un jauniešu domas un viedoklis par viņu veikumu.

Zīmējumā ir jāattēlo Latvijas būvnieku celtā būve novadā vai Latvijā. Būvi izvēlas pats zīmējuma autors. Tā var būt gājēju celiņš, tiltiņš, ceļš,  nosiltināta un nokrāsota skolas ēka, jauna dzīvojamā vai ražošanas ēka. Svarīgi, ka tā kalpo iedzīvotājiem un padara apkārtni skaistāku. Bērnu zīmējumu konkurss skates „Gada labākā būve Latvijā” ietvaros notiek jau piekto reizi.

Konkursa mērķis

Veicināt skolēnus pamanīt skaisto un noderīgo savā apkārtnē un Latvijas būvnieku darbu, rosinot bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas jūtas pret apkārtējo dzīves telpu, stiprinot piederības sajūtu savai dzimtajai vietai un patriotismu.

Konkursa organizatori

Konkursu organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar 15 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām, nozares publiskās pārvaldes institūcijām, Būvniecības valsts kontroles biroju, VAS „Valsts nekustami īpašumi”, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD un nozares žurnālu „Būvinženieris”.

Zīmējumu konkursa galvenais atbalstītājs ir SIA “S.B.C.” 

Konkursa dalībnieki

Bērni un jaunieši vecumā līdz 16 gadiem no Latvijas un ārzemēm.

Konkursa noteikumi

Zīmējumu konkursā piedalās bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam no Latvijas un ārzemēm, kuri iesniedz paša izstrādātu darbu – zīmējumu par tēmu „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”. Zīmējumam jābūt krāsainam vai melnbaltam A4 vai A3 izmērā. Tas var būt veidots jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru.

Zīmējuma otrā pusē ir jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, skola, klase, zīmēšanas vai cita skolotāja, kurš iedvesmojis konkursam, vārds un sava vai skolotāja (vai vecāku) kontaktinformācija.

Skolotājam, kurš organizē skolēnu piedalīšanos zīmējumu konkursā, ir elektroniski jāatsūta organizētājiem apliecinājums, ka no bērnu vecākiem ir saņemtas atļaujas piedalīties konkursā un publiskot dalībnieku personas datus un iesniegtos darbus. Individuāla pieteikuma gadījumā šo apliecinājumu atsūta dalībnieka vecāki.

Zīmējuma konkursa „Mana novada dārgakmens – jaunā būve” dalībnieku iedvesmai var kalpot skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” organizatoru redzējums uz nominācijām, pielīdzinot būves dārgakmeņiem.

Dzīvojamā jaunbūve. Simbols – gaišā jašma. Pasargā no stresa, nomierina un pozitīvi uzlādē.

Publiskā jaunbūve. Simbols – sarkanais rubīns. Dod enerģiju un ir optimisma avots.

Pārbūve. Simbols – dzeltenais cirkons. Ļauj atgūt spēku un pārtapt, piešķir izlēmību.

Restaurācija. Simbols – brūnsarkanais granāts. Saudzē skaisto un unikālo.

Inženierbūve. Simbols – zilais safīrs. Palīdz sadarboties un piešķir domu skaidrību.

Ainava. Simbols – zaļais smaragds. Veicina auglību, mieru un harmoniju.

Koka būve. Simbols – dzintars. Uzlabo veselību.

BIM objekts. Simbols – tirkīzs. Atver mūsu garu.

Vērtēšana

Zīmējumus līdz 2020. gada 7. februārim, ieskaitot, jānosūta pa pastu (Latvijas Būvnieku asociācija, Skolas iela 21, Rīga, LV-1010) vai jāiesniedz personīgi, iepriekš vienojoties pa e-pastu (gadabuve@gmail.com) vai tālruni (26484891). Darbi no ārzemēm tiek pieņemti arī ieskenēti vai fotografēti. Sazinoties ar Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijā ir iespēja zīmējumus nodot skates žūrijas komisijai, kad tā ieradīsies vērtēt skatei pieteikto būvi jūsu novadā, kā arī var tikt izmantoti citi zīmējumu iesniegšanas veidi.

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem, mākslinieciskais izpildījums, oriģinalitāte, izpildījuma kvalitāte.

Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu pasludināšana

Zīmējumus izvērtē ēku būvnieki un Latvijas Mākslas akadēmijas studenti. Sabiedrība balso par zīmējumiem (bez autoru vārdiem, uzvārdiem) vietnē Facebook.com/gadabuve. Zīmējumi, kas saņemti pēc norādītā termiņa, netiek vērtēti.

Konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks paziņoti Rīgā, skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” apbalvošanas ceremonijā 2020.gada martā (precīzi laiks un vieta tiks paziņoti atsevišķi), kā arī pēc apbalvošanas ceremonijas – mājaslapā gadabuve.lv un vietnē Facebook.com/gadabuve.

Apbalvošana

Godalgotas vietas un balvas tiks piešķirtas labākajiem darbiem katrā vecuma grupā (pirmsskolas, 1.-3. klašu grupā, 4.-6.klašu grupā, 7.-9.klašu grupā). Uzvarētāji saņems balvas un diplomus.

Zīmējumi var tikt izstādīti skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” noslēguma ceremonijā. Zīmējumu konkurss tiks atspoguļots masu medijos. Konkursa uzvarētāji saņems balvas un kopā ar skolotājiem un/vai vecākiem tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju. Labākie darbi ar autoru un skolotāju vārdiem tiks publicēti Skates gadagrāmatā „Gada labākā būve Latvijā 2019”, kuru konkursa uzvarētāji saņems balvā.

Publicitāte

Zīmējumi, kuros attēlotas skatei „Gada labākā būve Latvijā 2019” pieteiktās būves, var tikt dāvināti būvju īpašniekiem, pasūtītājiem, būvniekiem vai būvju lietotājiem. Zīmējumi, kuros attēlotas būves, kas nav bijušas pieteiktas skatē, var tikt atdoti iesniedzējiem līdz 2020. gada 31. maijam pēc pieprasījuma.

Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki un pedagogi piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tajā skaitā fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā un ārpus valsts robežām. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki un pedagogi piekrīt, ka godalgotas vietas iegūšanas gadījumā, konkursa darbs tiek publicēts kopā ar tā autora vārdu, uzvārdu, skolas nosaukumu un klasi jebkuros plašsaziņas līdzekļos.

Kontaktinformācija: gadabuve@gmail.com, 26484891 Baiba Mierkalne.

www.gadabuve.lv

www.facebook.com/gadabuve