Autoceļa P11 Kocēni-Limbaži-Tūja pārbūve posmā no 19,22. līdz 27,70.km

INŽENIERBŪVE

Pasūtītājs: VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Projekta autors: SIA „Polyroad”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Binders”

Būvuzraugs: AS „Ceļuprojekts”

Projektētāji – konstruktori: SIA „BT projekts”

Galvenie darbuzņēmēji: SIA „Limbažu ceļi”; SIA „8CBR”; SIA „KMK Projekts”; SIA „Akacija.lv”