Autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma 57,76. – 68,60. km segas pārbūve

Inženierbūve

Pasūtītājs: VAS “Latvijas Valsts ceļi ”

Projekta autors: SIA “Polyroad” – Andris Buliga, Ernests Tolpežņikovs

Galvenais būvuzņēmējs: PA “Strabag & ACB” – galvenais partneris, būvniecības partneri AS “A.C.B.”, SIA “8 CBR”

Būvuzraugs: SIA “Būvju profesionālā uzraudzība” – Edijs Raicevs, Dzintars Segliņš

Projektētāji – konstruktori: SIA “Polyroad” – Andris Buliga, Ernests Tolpežņikovs

Galvenie darbuzņēmēji: PA “Strabag & ACB” – Juris Krupinskis (Strabag), Eižens Tiltiņš (ACB), būvniecības partneri AS “A.C.B.”, SIA “8 CBR”