Atpūtas ēka jeb brīvdienu māja Priekuļos

Ainava

Adrese: “Lobēlijas”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads

Pasūtītājs: Valdis Valainis

Projekta autori: Valdis Valainis, Toms Valainis

Galvenais būvuzņēmējs: Valdis Valainis

Būvuzraugs: Valdis Valainis

Projektētājs konstruktors: Valdis Valainis

Galvenie darbuzņēmēji: SIA “Daupro”, SIA “Super Bebris”, SIA “Latvia Timber International”, Dainis Penka (arborists), Maija Valaine (interjers), Valts Valainis (tehniskais nodrošinājums), Sarmis Priedeslaipa (elektromontāža)