Nominācija ``Atjaunošana``

Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Skolas ielā 1, Grobiņā

Viļķenes PII ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana, Briežu gatvē 6A, Viļķenē, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā

Doma baznīcas Marijas kapelas jaunās vitrāžas uzstādīšana “Marijas kapelas logs” Veltījums Latvijas valsts neatkarībai, Herdera laukumā 6, Rīgā

Alberta un Strēlnieku ielu fasāžu atjaunošana, restaurācija administratīvai ēkai Alberta ielā 13, Rīgā

Vides reģionālais resursu centrs Aglonas ielā 22, Preiļos – ēkas fasādes vienkāršotā renovācija

A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola Lielajā Kalēju ielā 4, Cēsīs

Telpu pielāgošana KNAB vajadzībām Citadeles ielā 1, Rīgā