Alūksnes muižas parka mazo arhitektūras formu – Obeliska, Pomonas tempļa, Mauzoleja, Putnu paviljona, Ovālās strūklakas, Apaļās strūklakas – restaurācija

Restaurācija

Adrese: Pils iela 31, Alūksne

Pasūtītājs: Alūksnes novada pašvaldība

Projekta autors: SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” – Laimonis Šmits, Zane Ramiņa

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “Būvfirma Inbuv” (Obelisks, Mauzolejs, Ovālās strūklakas, Apaļās strūklakas, Pomonas templis), SIA “Ozolmājas” (Putnu paviljons), SIA “Skava M”, IU “Geta”

Būvuzraugs: AS “Būvuzņēmums Restaurators” – Dāvis Priede

Projektētāji – konstruktori: SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”– Laimonis Šmits, Zane Ramiņa

Galvenie darbuzņēmēji: SIA “Būvfirma Inbuv” – Juris Pavlovs, SIA “Ozolmājas” – Viktors Dubovs, SIA “Skava M”, Māris Sprancis, IU “Geta” – Genadijs Stepanovs, tēlnieks Jānis Strupulis