Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēka, Ausekļa ielā 1, Alojā, Alojas novadā