Gada labāko būvnieku godināšanas ceremonija

28. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika godināti Latvijas labākie būvnieki. Svinīgā un gaišā atmosfērā noslēdzās septiņpadsmit Latvijas būvniecības nozares sabiedrisko organizāciju organizētā skate „Gada labākā būve Latvijā 2017”.

„Skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” organizētāji saka lielu paldies ikvienam skates dalībniekam par izcilajām būvēm. Paldies par dalīšanos savos sasniegumos, kurus var izbaudīt visi Latvijas iedzīvotāji – šo būvju lietotāji.

Paldies Latvijas pašvaldību vadītājiem, paldies skates žūrijas locekļiem par milzīgo un nesavtīgo darbu, paldies skates sponsoriem, informatīvajiem atbalstītājiem, bērnu zīmējumu konkursa dalībniekiem. Paldies jums visiem par Latvijas dārgakmeņu – labo būvju celšanu gaismā. Uz tikšanos nākamajā, jau divdesmitpirmajā skatē „Gada labākā būve Latvijā 2018”!